សសរកន្លោង

 

 

Synopsis

ផ្ទះវិឡាមួយដែលសាងសង់នៅឆ្នាំ ១៩២៥ ហើយសមាជិកគ្រួសារបានចងក សម្លាប់ខ្លួននៅនឹងសសរកន្លោង ក្លាយទៅជាវិញ្ញាណខ្មោចតៃហោង កាចសាហាវ សណ្ឋិតនៅក្នុងសសរផ្ទះនោះរហូត ផ្ទះនោះត្រូវបានបន្សល់ទុករហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ហើយត្រូវបានគ្រួសារ នាយវុធ ចូលទៅរស់នៅទីនោះ វិញ្ញាណតៃហោងបានចេញពីសសរ មកលងបន្លាច ភាពភ័យ ខ្លាច រន្ទត់ញាប់ញ័រ ក៏បានកើតឡើងចំពោះពួកគេ។

 

 

 

 

Comment

 

 

សសរកន្លោង

 

Release Date

09/11/2017

 

Duration

1 hr 35 min

 

Film Categories

Horror

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword