សំណើច​ស្នេហ៏និសិ្សត​ពេទ្យ

 

 

Synopsis

រឿង​សំណើច​និសិ្សត​ពេទ្យ​ ជារឿងប្រភេទ​កំប្លែង​ស្នេហា​ទាក់ទង​នឹង​ក្រុម​និស្សិត​ពេទ្យ​មួយ​ក្រុម​ដែល​បាន​ចុះ​សិក្ខាសាលា​ក្នុង​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ,​ ក្រុម​ពួក​គេ​បាន​ស្នាក់​នៅ​ផ្ទះ​មួយ​ទុក​ចោល​ដែល​គ្មាន​មនុស្ស​នៅ​ធ្វើ​អោយ​ពួក​គេ​ជួប​រឿង​រន្ធប្លែក​ៗជាបន្តបន្ទាប់។

Medical Student's Love is a kind of funny and romance love story of a group of medical students who go on internship in a far village and stay in an abandon house. then the story begin...

 

 

 

 

Comment

 

 

សំណើច​ស្នេហ៏និសិ្សត​ពេទ្យ

 

Release Date

12/04/2018

 

Duration

1 hr 35 min

 

Film Categories

Romance, Comedy, Horror

 

Directors

Heng Narong

 

Actors

Sunny Sok, Somavotey Sok, Kreoun, Soben Nguon

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword