កូនអើយម្តាយខ្មោច

 

 

 

Synopsis

រឿង កូនអើយម្តាយខ្មោច គឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅអំឡុងឆ្នាំ ១៨០០ នៅស្រុកមួយជិតក្រុងលង្វែក ដែលអ្នកស្រុកបាននិយាយតៗគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថា នាងជានារីគ្រប់ល័ក្ខម្នាក់ដ៏ល្អ មានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះប្តី និង ស្រលាញ់មលើថែទាំកូនបានយ៉ាងល្អ ទោះជាខ្លួនស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយ ក៏ការស្រលាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនមិនអាចរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយ វិញ្ញាណនាងនៅវិលវល់ទាមទារត្រលប់មករួមរស់នៅមើលថែកូនស្រីដូចគ្រាដើម។

 

 

កូនអើយម្តាយខ្មោច

 

Release Date

25/10/2018

 

Duration

112 Min

 

Film Categories

Horror / Romance

 

Directors

Ek Phnom Team

 

Actors

កញ្ញា គង់ ស្រីពៅ កុមារី អ៊ុន រក្សា

 

 

 

Please fill in the Keyword