សត្រូវ APP សំណព្វចិត្ត

 

 

 

Synopsis

Bomb and June, two app startup founders, are leading each of their teams to get their mobile applications off the ground and running. They meet each other at their favorite hideaway dinner place completely by chance, only to find that they have a lot in common and enjoy very same passions. The night is so inspiring that Bomb and June, individually, create and launch their own applications, "Inviter" and "Amjoin," with the very same idea to "find people in common." But when it comes to business, replicates mean competition. Bomb and June become rivals. The national Startup Thailand league is approaching, and they are struggling to win 100-million Thai baht prize. When the stakes are high, "Inviter" and "Amjoin" end up sending a spy sneaking in to the other team trying to gain the upper hand. But everything has its price to pay, as the plan gets out of control, and the relationship between the two are being jeopardized.

BombនិងJune ជាប្រធានក្រុមបង្កើតAppថ្មីពីរក្រុម ដែលមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឈ្នះក្នុងការប្រកួតការបង្កើតអ្វីថ្មីៗពីមុនមកឡើយ។ ថ្ងៃមួយពួកគេបានជួបគ្នាដោយចៃដន្យ ក្រោយស្គាល់គ្នាកាន់តែច្រើនឡើងក៏ដឹងថាពួកគេចូលចិត្តរបស់និងធ្វើអ្វីៗដែលស្រដៀងៗគ្នា និយាយត្រូវគ្នាស្ទើរគ្រប់រឿង ហើយក៏កាន់តែមានអារម្មណ៍ល្អៗចំពោះគ្នាច្រើនឡើង។ នៅយប់មួយនោះធ្វើឲ្យBombនឹកឃើញនូវគំនិតបង្កើតAppមួយឡើងមក តែក្រោយបើកបង្កើតAppបានមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានAppមួយបើកបង្ហាញឡើងមកដែរ ព្រមទាំងមានគោលបំណងនិងគំនិតស្រដៀងគ្នាទៀតស្ទើរតែអាចហៅបានថា 
“ ចម្លងតាម “ មកទាំងស្រុងតែម្តង។ ហើយពេលស៊ើបរកម្ចាស់របស់App ក៏ដឹងថាគឺជារបស់Juneហ្នឹងឯង។ ទាំងBombនិងJuneក៏បានមកជួបគ្នាម្តងទៀត តែនៅក្នុងឋានៈជាគូប្រជែង ហើយអ្នកទាំងពីរក៏ជឿរៀងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់គំនិតបង្កើតApp ហើយក៏គ្មានអ្នកណាព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាអ្នកចម្លងតាមឡើយ។ ការប្រកួតការបង្កើតថ្មីក៏ជិតមកដល់ ហើយលើកនេះគឺជាការសម្រេចនូវអនាគតរបស់ក្រុមទាំងពីរ ដោយមានឧបត្ថម្ភរង្វាន់រាប់រយលាន ក្រុមទាំងពីរត្រូវតែ
ដណ្តើមឲ្យបាន។ ពួកគេចាប់ផ្តើមនឹករកវិធីដើម្បីយកឈ្នះ ពេលវេលាកន្លងផុតទៅ ផែនការប្រកួតប្រជែងទាំងពីរក្រុមកាន់តែឈ្លានពានគ្នាទៅ និងកាន់តែលេងក្រៅកដិកាប្រកួតខ្លាំងឡើង។​​ “ សង្គ្រាមApp “ លើកនេះជាការសាកល្បងចិត្តក្រុមទាំងពីរថាតើក្រុមទាំងពីរត្រូវការយកឈ្នះគ្នាដើម្បី មុខមាត់និងលុយ ឬ តាមពិតទៅការដែលប្រកួតប្រជែងគ្នានេះធ្វើតាមសម្លេងបេះដូងឲ្យប្រាកដ?

 

 

សត្រូវ APP សំណព្វចិត្ត

 

Release Date

07/09/2018

 

Duration

130 Min

 

Film Categories

Comedy, Drama

 

Directors

Yanyong Kuruaungkoul

 

Actors

Natkit Charit, Sirat Intarachote, Apiwit Rear

 

 

 

Please fill in the Keyword