សស្រ្តា 9 / 9 Satra

 

 

 

Synopsis

“9 Satra” is a story about the adventure of young man name “Ott” who is destiny take him to help and save Ramathep City (his home land) from the devil power of “Dehayaksa” (Giant) who rule and cause the suffer to all people. “Ott” intend to learn hard fighting especially “Muay Thai” which disappears for years from the top master. He has a mission to bring the sacred weapon name “9 Satra” give to the Ramathep’s heir to save the kingdom with his friend “Xiaolan” (pirate Chinese girl), “Vata” (Prince of Monkey Kingdom) and also “Red Asura” 
(Red big giant).

Will “Ott” and friends complete this mission? Will he win this battle? Can he release the people from the dark power?

    9 Satra ជាសាច់រឿងនៃដំណើរផ្សងព្រេងបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ “ អត ” ដែលព្រេងវាសនានាំគេត្រូវជួយសង្គ្រោះក្រុងរ៉ាម៉ាទេព (ស្រុកកំណើតរបស់គេ)ពីមន្តអាគមបិសាចនៃក្រុងដេហាយក្សា
(ពួកយក្ស) ដែលគ្រប់គ្រងនិងបង្កទុក្ខលំបាកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ “ អត “ តាំងចិត្តរៀនប្រយុទ្ធយ៉ាងមុតមាំពិសេសគុណប្រដាល់ ដែលបាត់បង់អស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយពីលោកគ្រូដ៏ខ្លាំងម្នាក់។ គេមានបេសកម្មនាំនូវសាស្ត្រាវុធទៅថ្វាយអ្នកស្នងដំណែងក្រុងរ៉ាម៉ាទេពដើម្បីសង្គ្រោះអាណាចក្រជាមួយមិត្តរបស់គេ សៀវឡាន (ចោរសមុទ្រចិន) វាត់តាក់ (រាជបុត្រនៃអាណាចក្រពានរ) និង អាសូរ៉ាក្រហម (យក្សព៌ណក្រហម)។

         តើ “ អត “ និងមិត្តភក្តិអាចបំពេញបេសកម្មនេះបានឬអត់? តើគេនឹងឈ្នះការប្រយុទ្ធនេះដែរទេ? តើគេអាចរំដោះមនុស្សចេញពីមន្តអាគមងងឹតបានឬអត់? 

 

 

សស្រ្តា 9 / 9 Satra

 

Release Date

14/09/2018

 

Duration

106 Min

 

Film Categories

Animation / Action

 

Directors

Pongsa Kornsri, Nat Yoswatananont, Gun Phansu

 

Actors

Kanokchat Manyaton, Savitree Suttichanond

 

 

 

Please fill in the Keyword