បាតដៃខ្មៅ

 

 

 

Synopsis

មួយខែបន្ទាប់ពីបានប្រគំតន្ត្រីយ៉ាងជោគជ័យនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង សមាជិកក្រុមតន្ត្រី “បាតដៃខ្មៅ” បានស្លាប់ម្តងម្នាក់ៗ។ យុទ្ធ(សម្តែងដោយ សាយ) បានបន្ទោសការស្លាប់របស់សមាជិកខ្លួនទៅលើការធ្វេសប្រហែសនិងជារឿងចែដន្យ ចំនែកពេជ្រ (សម្តែងដោយ ម៉ានុត) ជឿថានេះច្បាស់ជាទាក់ទងនឹងរឿងអបិយជំនឿមិនខាន។ តើនរណាជាអ្នកត្រូវ? យុទ្ធឬពេជ្រ? នរណានឹងស្លាប់បន្ត? ក្រុមបាតដៃខ្មៅត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅស្វែងរកការពិត តែពួកគេអាចនឹងស្លាប់មុនដល់គោលដៅ! After a successful concert gig in Steung Treng province, a string of deaths follows a boy band “Black Arm”. Yutt, the leader of the band, blames all the accidents on his members’ carelessness and pure accidents while Pich, another member, believes it must be from some kind of bad karma. Who’s right? Yutt or Pich? And who’s going to die next? The band has to make a journey to discover the truth but they have to survive along the way!

 

 

បាតដៃខ្មៅ

 

Release Date

28/06/2018

 

Duration

93 Min

 

Film Categories

Thriller, psychological horror

 

Directors

Meas Raksmey

 

Actors

Je Leng, Sai, Sopheak Manuth, Chen Trophy, He

 

 

 

Please fill in the Keyword