ចង្វាក់បេះដូង

 

 

 

Synopsis

នីតជាកូនស្រី ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារអភិជនមួយ។ នាងជាមនុស្សស្រីកាចឆ្នាស់ និងធ្វើអ្វីៗតាមតែចិត្តខ្លួនឯង។ ហេតុនេះនាងបានបាត់បង់មិត្តភាព និងមនុស្សជុំវិញខ្លួន។ ថ្ងៃមួយនាងបានជួបជាមួយរិទ្ធដោយចៃដន្យ ពេលវេលាត្រឹមមួយប៉ព្រិចភ្នែកបានធ្វើអោយពួកគេមានចិត្តចំពោះគ្នាដោយមិនដឹងខ្លួន។ និស្ស័យ និងឱកាសបានបង្កើតទៅជាស្នេហារវាងនីត និងរិទ្ធ។ចាប់តាំងពីមានស្នេហានៅក្នុងចិត្តធ្វើអោយនាងមានភាពកក់ក្ដៅ និងចាប់ផ្តើមមានមិត្តសារជាថ្មី។ Nit is from a rich family. She is spiteful and self pleased. So she loses friendship and people around her. One day she met Roth accidentally. Just a blink of an eye, they fall for each other unknowingly. Fate and chance bring love to Nit and Rith. When she falls in love, she becomes gentle and starts having friends again.

 

 

ចង្វាក់បេះដូង

 

Release Date

03/05/2018

 

Duration

115 Min

 

Film Categories

Romance, Comedy

 

Directors

Oum Chanpoly

 

Actors

Kiev Lyly, Kim Dara, Chop Chankakada

 

 

 

Please fill in the Keyword