កូកូ/CoCo

 

 

 

Synopsis

នៅក្នុងផលិតកម្ម Disney•Pixar’s “កូកូ ”តន្ត្រីករពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនា Miguel (សំឡេងថ្មី គឺ លោក Anthony Gonzalez) បានជួបសហការជាមួយលោក trickster Hector ដែលមានមន្តស្នេហ៍ (សំឡេងរបស់ Gael García Bernal) នៅក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងដ៏ចម្លែកមួយទៅកាន់ដែនដីមនុស្សស្លាប់។ កូកូ បញ្ចាំងក្នុងរោងភាពយន្តនៅថ្ងៃទី23 វិច្ឆិកា 2017 In Disney•Pixar’s “Coco,” aspiring musician Miguel (voice of newcomer Anthony Gonzalez) teams up with charming trickster Hector (voice of Gael García Bernal) on an extraordinary journey through the Land of the Dead. Coco opens in cinemas on November 23, 2017.

 

 

កូកូ/CoCo

 

Release Date

23/11/2017

 

Duration

127 Min

 

Film Categories

Animation, Adventure, Comedy

 

Directors

Lee Unkrich, Adrian Molina

 

Actors

Alanna Ubach, Benjamin Bratt, Edward James O

 

 

 

Please fill in the Keyword